Velkommen til Storurmaker Jon Ø. Dahl

Les mer ...

Tårnur,s klokke

Les mer ...

Tårnursverk

HVEM ER STORURMAKER DAHL?

Om meg

Storurmaker Jon Ø.Dahl med Svennebrev i storurmakerfagt viderefører en over 100år familie tradisjon med tårnur/ kirkeur, gulvklokker og stasjonsklokker etter urmaker Johannes Dahl start i Moss år 1910.

Som storurmaker er mitt fagområde Restaurering/konservering av store mekaniske tårnur, kirkeur,stasjonsklokker og gulvur.Dette dreier seg i hovedsak om total restaurering, årlige service og løpende reparasjoner.

Under ses noe av arbeidene som er gjort her på verkstedet.

Tårnur

Ny restaurert mekanisk tårnur Bærum sykehus

Tårnursverk

Ny restaurert tårnursverk laget av urmaker Joh.s Dahl i 1923 montert på Bærum sykehus

Restaurert i 2014

Viserverk

Viserverk til tårnur før restaurering, restaurert i 2014

Viserverk

Viserverk til tårnur etter restaurering, restaurert i 2014

4 veis veksel til tårnur med 4 talskiver

4 veis veksel før restaurerin

4veis Veksel til Tårnur med 4 talskiver

4 veis veksel etter restaurering

Tårnursverk

Tårnursklokke ferdig restaurert og montert med 4 veis veksel, viserverk og tallskive

Stasjons klokke

Stasjonsklokke laget av Joh,s Dahl i 1923 restaurert i 2010

Stasjons klokke

Stasjonsklokke før restaurering

klokkekasse til stasjonsklokke

Klokkekasse under restaurering

Viserverk og klokkekasse til stasjonsklokke

Viserverk og klokkekasse før restaurering

Viserverk og klokkekasse til stasjonsklokke

Viserverk og klokkekasse etter restaurering

Ekte storurmaker i arbeid

Restaurering av tallskive til stasjonsklokker

Mekanisk stasjonsurverk

Mekanisk stasjonsurverk laget av Joh,s Dahl i 1923 før restaurering

Mekanisk stasjonsurverk

Mekanisk stasjonsklokke urverk laget av Joh,s Dahl i 1923 restaurert i 2010

Urverk

Stasjonsklokke urværk

Stasjonsklokke urverk av Urmaker E.R.Syrstad

Gulv,s verk av Joh,s Dahl

Urverk til gulvur som er restaurert

Viserverk og klokkekasse til stasjonsklokke

Viserverk og klokkekasse etter restaurering

Gulv ur,s klokke DAHL KLOKKE

Et av mange " DAHL KLOKKER som er restaurert

908 81 006
Grønnliveien 26, 3474 ÅROS